گفتار کودک و زبان

رشد گفتار و زبان کودکان بر اساس یک الگوی هنجار است. اگر شما نگرانی در مورد گفتار و زبان کودکتان دارید با یک آسیب شناس گفتار و زبان مشورت کنید.

اختلالات گفتاری

 آپراکسی گفتار دوران کودکی

دیزآرتری

اختلالات دهانی صورتی عضلانی

اختلالات گفتاری صدا: فرآیندهای واجی و تولیدی

لکنت زبان

صدا

اختلالات زبان

اختلالات پیش دبستانی زبان

زبان مبتنی بر ناتوانی‌های یادگیری (خواندن، املا و نوشتن)

لالی انتخابی

تشخیص زود هنگام

تشخیص زودهنگام گفتار، زبان و اختلالات شنوایی

شرایط پزشکی و رشد

نقص توجه / بیش فعالی

اوتیسم (اختلالات طیف اوتیسم)

شکاف لب و کام

صدمات مغزی نیمکره راست

آسیب تروماتیک مغز

گزینه های ارتباطی

ارتباطی متراکم و جایگزین

گفتار برای افراد با تراکئوستومی یا ونتیلاتور

منابع اضافی

کمک به کودکان با اختلالات ارتباطی در مدارس